Din åsikt är viktig för oss.

Preventia Finans vill alltid förbättra och säkerställa vår service och ge alla vi är i kontakt med ett professionellt och korrekt bemötande. Om ni har synpunkter eller klagomål på vår hantering av ert ärende är ni välkommen att kontakta oss.

Klagomål

Hur framför jag ett klagomål?

Preventia Finans anser att det är mycket viktigt med en tillfredsställande hantering av eventuella reklamationer och klagomål från våra kunder och gäldenärer. Detta för att kunna garantera möjligheten att tillgodose era intressen och för att kunna upprätthålla förtroende för Preventia Finans.

Reklamera först

Är du är missnöjd med Preventia Finans hantering av ett ärende reklamerar du i första hand hos Preventia Finans kundservice. Det är viktigt att du kontaktar oss med din reklamation så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig snabbt och på bästa möjliga sätt. Du kan kontakta vår kundservice på tel: 031 – 10 20 00 eller via epost kundservice@preventiafinans.se

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter att du reklamerat hos Preventia Finans kundservice fortfarande är missnöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till funktionen Klagomålsansvarig hos Preventia Finans. Ärendet ska framställas skriftligen. I klagomålet ska du utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har i form av orderbekräftelse, originalfaktura, krav, tidigare korrespondens. Detta för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet. Ange även vad du kräver för rättelse.

Klagomålet skickas enligt något av nedanstående:

Skicka epost till kundservice@preventiafinans.se i ämnesraden anger du “Till Klagomålsansvarig”.

Brev adresseras till:

Preventia Finans AB

Att: Klagomålsansvarig

Box 24022

400 22 Göteborg

Preventia Finans målsättning är att besvara klagomål så skyndsamt som möjligt. Klagomål besvaras normalt inom 10 dagar från det att ärendet har inkommit till Klagomålsansvarig hos Preventia Finans. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Viktigt meddelande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Preventia använder cookies för att ge dig bästa tänkbara upplevelse