Förvandla gamla fordringar till nytt kapital

Sluta ägna mer resurser åt gamla och avskrivna kundfordringar. Ta vara på tillgångarna i byrålådan, sälj dem till Preventia, så frigör du både tid och pengar. 

Omedelbar likviditet

När Preventia köper dina gamla fordringar, förvandlar du osäkra balansposter till tillgångar. Efter en skyndsam värdering får du betalt inom 48 timmar. Plötsligt har du pengar till löner, inköp och likviditet för att kunna expandera och utveckla din verksamhet.

Omsorg om din kund

Med Preventia får du en partner som värnar om ditt företags varumärke och dess kunder. Som ny fordringsägare handlägger vi ärendet med största respekt för både dig och din kund. Allt för att ni även i framtiden ska kunna ha en god affärsrelation.

Fokus på rätt saker

När känslan inför en kundfordring går från förväntan till oro, är det dags att låta Preventia ta över. Förutom en insättning på bankkontot, kommer du att tjäna dyrbar tid och energi som du kan ägna åt att fortsätta skapa värde för ditt företag och dina kunder.

Varför låta oss köpa din fordringsstock?

Fordringsköp i tre steg

Skicka fordringar

Välj ut vilka fordringar du vill sälja, och skicka dem till oss i önskat format.

Värdering

Fordringsstocken värderas efter en förutbestämd mall, baserat på faktorer som ålder, bolagsform, försäljningsvillkor med mera.

Utbetalning

När värdering av fordringsstocken är genomförd och accepterad av båda parter betalas överenskommen ersättning ut omgående.

Fråga oss om köp av fordringar!

Kontakta oss, så berättar vi mer om köp av fordringar och hur det kan gynna ditt företag.