Få betalt jorden runt

Självklart ska du göra affärer utomlands också! Preventia håller koll och anpassar arbetet till lokala inkassoprocesser.

Tryggt och effektivt

Preventia erbjuder en helhetslösning där vi hjälper dig att driva in obetalda fordringar utomlands. Oavsett var din kund finns, utgår vi alltid från arbetssättet CostSaver, med dialog och individuell ärendehantering, utan oförutsedda kostnader.

Lokal expertis

Preventia anpassar handläggningen efter det aktuella landets regelverk och kultur. Våra noggrant utvalda, lokala ombud och experter driver ärendet i respektive land. För att minska kostnadsrisken är all utlandsinkasso provisionsbaserad.

Koll på läget

Preventia har regelbunden kontakt med våra lokala samarbetspartners och håller dig uppdaterad. Följ ditt ärende och status via PreventiaOnline. Oavsett land, så är kontroll och återkoppling förutsättningar för att lyckas.

Vi väntar inte på att kunden ska betala

Omgående individuell kontakt är den enskilt viktigaste åtgärden för att din kund ska betala och prioritera dina framtida fakturor. Vårt unika arbetssätt CostSaver appliceras även på fordringar i utlandet vilket besparar dig och dina kunder tid, arbete och pengar.

Fråga oss om utlandsinkasso!

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och dina utländska kunder.