Mi smo tu da Vam pomognemo

Da li želite pomoć ili Vam nedostaje odgovor na Vaše pitanje niže?

Dobrodošli ste da stupite u kontakt sa nama, i mi ćemo Vam pomoći.

Pitanja i odgovori

Važno je da izmirite dug prije isteka roka uplate, kako biste izbegli dodatne troškove ili da Vaš predmet završi kod ”kronofogden”-a. Morate dodatno platiti 680 kruna ako se Vaše rešenje o prinudnoj uplati pošalje dalje, tj. ”kronofogden”-u.

Plaćanje

Na jednostavan način ćete platiti uz pomoć podataka o uplati koje ćete naći na dnu rešenja o prinudnoj uplati (inkassokrav). Potrebno je da navedete tačan iznos i OCR-broj. Možete takođe izvršiti uplatu putem ”Swish!-a. Uplata se, u tom slučaju, vrši na 123 176 6914, navedite tom prilikom i OCR-broj koji ćete naći na dnu Rešenja o prinudnoj uplati. U slučaju nedostatka Rešenja o prinudnoj uplati (inkassokrav), možete se ulogovati na ”mina sidor” kako biste videli iznos Vašeg duga.

Ako želite platiti Vaš dug u ratama, možete se ulogovati na ”mina sidor”, gde ćete ispuniti iznos koji možete plaćati mesečno. Čim nam Vaš isporučioc odgovori, mi ćemo stupiti u kontakt sa Vama. Možete i Vi da stupite u kontakt sa nama kako bismo Vam pomogli. Prilikom uspostavljanja plana otplate (amorteringsplan) dodaje se, osim zatezne kamate (dröjsmålsränta), iznos za postavljanje plana od 170 kruna te iznos za dobijanje računa od 60 kruna po računu,

Ako ne možete platiti baš sada, vrlo je važno da stupite u kontakt sa nama pre isteka roka uplate, kako bismo Vam pomogli da izbegnete dodatne troškove i da predmet završi kod “kronofogden“-a.

Ako ste platili, možete se vrlo jednostavno ulogovati na ”mina sidor” kako biste videli da li nam je stigla Vaša uplata. Imajte u vidu da nam uplata mora stići najkasnije na dan kada ističe rok uplate. Uplata nam uobičajeno stiže za 1-3 bankovna dana. A to znači da morate izvršiti uplatu par dana pre isteka roka uplate, kako bi nam novac bio pravovremeno na raspolaganju.

Ako ste platili Vašem isporučiocu, možete stupiti u kontakt sa nama ili poslati nam uplatnicu putem mejla, i to uslužnom centru: inkasso@preventiafinans.se . U tom slučaju ćemo kontrolisati uplatu kod Vašeg isporučioca. Broj Vašeg predmeta se mora navesti tačno i pod rubrikom ”ämne”. U slučaju da ste platili nakon što smo Vam poslali rešenje o prinudnoj uplati (inkassokrav), to ste obavezni da platite iznos koštanja rešenja i nastale kamate. Važno je da se ti dodatni iznosi plate, kako ne bi plaćali kazne ili zahtev ”kronofogden”-u.
Dodatno pročitati na: imy.se/inkasso

Predmet

Kako biste rukovodili Vašim predmetom, potrebno je da se ulogujute na ”mina sidor” uz pomoć Vašeg mobilnog bankovnog identiteta (BankID). U svojstvu pravne osobe ćete se ulogovati sa podacima za logovanje koji se nalaze u Rešenju o prinudnoj upplati (inkassokravet). U slučaju da nemate mobilni bankovni identitet ili podatke za logovanje, molimo da stupite u kontakt sa nama kako bismo Vam pomogli.

Kada se ulogujete na ”mina sidor” možete doći do detalja i statusa Vašeg predmeta. U slučaju da imate više predmeta kod nas, svi će biti na raspolaganju kada se ulogujete. Možete vrlo jednostavno stupiti u kontakt sa našim uslužnim servisom (kundservice) kada ste ulovovani povodom Vašeg predmeta.

Na poleđini potraživanja imate specifikaciju potraživanja. Ulogujte se na ”mina sidor” kako biste videli i rukovodili Vašim predmetom.

Ako podaci na rešenju nisu tačni, važno je da stupite u kontakt sa nama odmah te da nam objasnite gde je greška. To ćete da uradite tako što ćete se ulogovati na ”mina sidor” ili stupiti u kontakt sa našim uslužnim centrom.

Stupite u kontakt sa nama i mi ćemo videti kako da nađemo rešenje koje je održivo i prihvatljivo kako za Vašeg isporučioca tako i za Vas.

Ostalo

Opomena se obično šalje nakon isteka roka uplate jedne fakture. Nije pak pravilo da se opomena mora poslati. Rešenje o prinudnoj uplati se obično šalje kada opomena ostane neplaćena, ali se može, kako je rečeno, i poslati nakon što istekne rok uplate duga. Rešenje o prinudnoj uplati znači da predmet može doći pred sud ako se dug ne namiri.

koštanje rešenja za prinudnu uplatu iznosi 180 kruna i zakonom je određeno. Ovaj iznos se mora platiti u slučaju kada dug nije namiren pre nego što je rešenje o prinudnoj uplati poslato

Beleška o neredovnom plaćanju može nastupiti tek nakon toga što se rešenje o prinudnoj uplati pošalje ”kronofogden”-u. Plaćanjem pre isteka roka za uplatu, izbegavate da Vas zabeleže kao neredovni platiša (betalningsanmärkning). U slučaju da nemate mogućnosti da platite dug, molimo da nas kontaktirate i pokušaćemo da Vam pomognemo. Kronofogden ne beleži neredovne platiše, već preduzeća za kreditno obaveštenje (kreditupplysningsbolag).

Ako ste dobili pismo od ”kronofogden”-a, to znači da imate jedno ili više rešenja o prinudnoj uplati duga ili dugova koje niste platili na vreme. Isto znači da ste obavezni da platite i dodatne troškove zbog zakašnjenja. U slučaju da se kompletan dug, sada sa dodatim troškovima, ne izmiri, može se angažovati ”kronofogden” zbog zaplene ili se predmet može predati dalje sudu i sudskom procesu. Stupite u kontakt sa nama kako bismo pokušali da Vam pomognemo.

Opomena o uplati se može poslati od poverioca nakon što je rok uplate istekao. Koštanje: iznos za opomenu 60 kruna te referentna kamata od +8 % ako drugačije nije dogovoreno. Ako se dug ne namiri nakon opomene, sledi rešenje o prinudnoj naplati – uobičajeno kroz treće lice kao što je ”Preventia Finans”. Koštanje: Koštanje rešenja za prinudnu uplatu iznosi 180kr Ako se ne izmiri dug nakon rešenja o prinudnoj uplati, predmet se obično šalje dalje, kronofogden-u, za određivanje duga i obaveze plaćanja. Koštanje: Koštanje zahteva za kronofogden iznosi 300kr plus nadoknada zastupniku (ombudsarvode) 380kr

Da li imate primedbi?

Vaše povratne informacije (feedback) su važne. Stoga, ako imate primedbe i želite da se žalite na to kako rukovodimo Vašim predmetom, dobrodošli ste da stupite u kontakt sa nama. Mi smo tu da radimo kako za naše naručioce tako i za Vas.